TRAFIKKOPPLÆRINGEN.
Trafikkopplæringen i Norge skal sikre en enhetlig ramme rundt det å kjøre i trafikken hvor du som menneske er i sentrum. Opplæringens hovedmål er at du skal tilegne deg den kompetansen som er nødvendig for at du skal kunne kjøre på en ansvarlig måte. Du skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:
  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn:

Trinn 1:
På trinn 1 er målene hovedsaklig rettet mot din forståelse av risiko og trafikken som systemet. Opplæringen består av trafikalt grunnkurs og er obligatorisk for deg som skal ta førerkort for første gang. Kurset må gjennomføres før du begynner å øvelseskjøre privat eller ved trafikkskole.

Trinn 2
På trinn 2 skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. Da øver du på igangsetting og stans, krypekjøring, bakkestart, kort-stans-ny-start, opp- og nedgiring, normalakselerasjon, normalbrems, sving til høyre og venstre i vegkryss, rygging og vending, parkering og sikkerhetskontroll. Skal du ha et godt utbytte av denne
opplæringen er det viktig at du studerer teori ved siden av. Viktige emner er kjøretøyets konstruksjon og virkemåte, føreransvaret, mennesket i trafikken og vegen. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor du sammen med læreren tar stilling til om du har god nok teknisk kjøreferdighet slik at du kan flytte oppmerksomheten fra kjøretøyet og over på samhandling med de andre trafikantene i trinn 3.

Trinn 3
På trinn 3 er målene rettet mot det å samarbeide med de andre. Under dette trinnet ser vi på vikeplikt ved kjøring inn- og ut av forkjørsvei og forbikjøring, vi ser på grunnleggende bykjøring i og mellom kryss, kjøring på flerfeltsvei, i envegskjørte gater, lyskryss og rundkjøringer. Vi øver også kjøreteknikk på høyhastighetsveg med fokus på observasjon, kursstabilitet/ plassering og fart/ fartstilpassing. På trinn 3 skal du kunne kjøre med god flyt, samarbeide med de andre trafikantene, oppfatte og vurdere risikosituasjoner og kjøre på en slik måte at uhell ikke oppstår. Viktige teoriemner er trafikken som system, trafikantgrupper og interessemotsetninger, veg og trafikkreguleringer og atferd i trafikken.
Sikkerhetskurs på bane er på dette trinnet obligatorisk for alle. Kurset gjennomføres på NAF sin øvingsbane i Valnesfjord og inneholder både teori og praksis på banen. Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.

Trinn 4
Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot din risikoforståelse og selvinnsikt, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system er utdypet gjennom hele opplæringen. Trinnet består i sin helhet av et sikkerhetskurs på veg og er obligatorisk for alle. Kurset inneholder både teori og praksis.

Den obligatoriske opplæringen alene er ikke nok til å nå fram til hovedmålet for trafikkopplæringen. I tillegg må det suppleres med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole og privat øvelseskjøring.


Lykke til med opplæringen.