TRAFIKALT GRUNNKURS.
Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som skal ta førerkort første gang og kurset er felles for de lette førerkortklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor). Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler temaene:
 
1.1 Trafikkopplæringen
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkekjøring
 
Gjennom opplæringen i trafikalt grunnkurs (trinn 1) skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år.

Etter avsluttet kurs får du tilsendt et bevis som viser at du har lov til å øvelseskjøre. Beviset blir utstedt av den lokale trafikkstasjonen og må tas med under all øvingskjøring sammen med legitimasjon med bilde.


NB: Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16. mars - 31. oktober gir rett til å øvingskjøre frem til og med 31. januar påfølgende år, selv om opplæring i mørkekjøring ikke er fullført. For å beholde retten til å øvingskjøre må du ta mørkekjøringskurs innen 31. januar.

Unntak
Er du fylt 25 år eller har førerkort i en klasse (bortsett fra M 145), kan du øvelseskjøre i en annen klasse uten trafikalt grunnkurs.
Dersom du er unntatt på grunn av alder, førerett i klasse M 146, S eller T eller på grunn av at du har utenlandsk førerkort som anerkjennes for kjøring i Norge, skal du likevel ha opplæring i førstehjelp og mørkekjøring.
Har du M 145 må ta du fullt trafikalt grunnkurs før øvingskjøring.