I Meløy for deg! - Trafikkopplæring til bil og mc

Meløy Trafikkskole har som mål å gi deg den beste trafikkopplæringen slik at du tilegner deg den kompetansen som er nødvendig for å kjøre på en ansvarlig måte. Du skal få kunnskaper og ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse slik at du kan kjøre på en måte som:
  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk
Meløy Trafikkskole setter også mål av seg å gi deg en opplæring som er tilpasset dine behov enten det gjelder tid, innhold eller mengde.
 
Postadresse:

 
Meløy Trafikkskole
Mosvoldveien 8
8150 ØRNES
 
Besøksadresse:

 
Havneveien 11
8150 ØRNES
 
Telefon:
 
952 35 991
E - post: meloytrafikkskole@gmail.com
 
Timebestilling og avbestilling
Timebestilling skjer enten via internett, per telefon eller etter avtale med trafikklærer. En kjøretime = en undervisningstime = 45 minutt.
Avbestilling av time(r) må skje senest klokken 12.00 dagen før. Ved ikke oppmøte faktureres avtalt(e) time(r) fullt ut.
 
Betalingsbetingelser
All opplæring må være betalt i god tid før oppkjøring. Du kan velge mellom å betale kontant, med bankkort eller på faktura. Faktura belastes med kroner 50,- i gebyr.

 
 
Søknad
Søknad om førerkort må være godkjent før teoretisk og praktisk førerprøve kan avlegges. Søker du førerkort første gang, kan du levere søknaden elektronisk. Søker du utvidelse, må du fylle ut "søknadsskjema om førerkort" og sende dette til:

Bodø Trafikkstasjon
Stormyrveien 30
8008 BODØ

Førerprøven
Det er Bodø Trafikkstasjon som gjennomfører teoretisk og praktisk førerprøve. Teoretisk prøve kan du ta ved Meløy Kommune’s servicetorg tirsdager i oddetallsuker. Denne må være bestått før du kan meldes opp til praktisk prøve. Praktisk prøve gjennomføres i Bodø etter fullført opplæring og bestått teorieksamen.
Spørsmål angående teorieksamen kan stilles til Meløy kommunes servicetorg på telefon 75 71 00 00.
Spørsmål angående praktisk eksamen kan stilles til Bodø trafikkstasjon på telefon 02030.
 
Taushetsplikt
Skolens ansatte har yrkesmessig taushetsplikt.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon, og påmelding.